dijous, 29 d’abril de 2010

En Defensa dels Batxillerats a Cervera

Comunicat conjunt dels Instituts "Antoni Torroja" i "La Segarra" de Cervera.

Davant les informacions rebudes des de la Delegació d'Educació, referent al tancament del Batxillerat en un dels dos centres de la ciutat, volem manifestar que:

 • Considerem inadequat el procediment seguit pel Departament al plantejar canvis en els batxillerats de la nostra ciutat. No se'ns han explicitat els objectius, ni presentat propostes concretes, ni terminis per dur-ho a terme.
 • La concentració del batxillerat en un centre, amb el consegüent increment de ràtios, dificulta l'atenció personalitzada que els alumnes precisen per adquirir els nivells adients com a futurs universitaris o tècnics professionals superiors, després d'una ESO on l'atenció s'ha centrat preferentment en els alumnes amb més dificultats.
 • Les repercussions per al centre que es quedi sense Batxillerat poden fer que, a la llarga, no tingui continuïtat. Cal evitar com sigui que hi hagi centres de primera i de segona o, en el pitjor dels casos, una substitució de centres públics per privats.
 • Cervera és de les poques ciutats, per no dir l'única, de la demarcació de Lleida on l'oferta educativa és exclusivament pública. Creiem que cal potenciar-la i incrementar-la i, en cap cas, ni limitar-la ni reduir-la.
 • Els dos centres, tant per la seva ubicació física, com per l'espai que ocupen, són quelcom més que un pur centre d'ensenyament. Són, tal com vol la Generalitat, espais de cohesió social i d'arrelament ciutadà. Fer desaparèixer un batxillerat d'un centre, en la perspectiva de ciutat, crearia polarització social en la distribució d'alumnes, desequilibri acadèmic i radicalització en la descohesió social.
 • Crearia dos models de centre, amb una decantació de la demanda cap el centre que ofereix continuïtat amb el batxillerat. El centre mancat de batxillerat es convertiria en un centre de segona, estigmatitzat, que concentraria la demanda de famílies sense expectatives d'estudi pels seus fills a mig termini, principal causa del fracàs escolar.
 • La desaparició del batxillerat en qualsevol dels dos centres de secundària dificultaria l'assoliment dels objectius amb què estem compromesos pel Pla Autonomia de Centre 2009-2014: "Millora dels resultats educatius" i "Millora de la cohesió social".
 • Una decisió d'aquestes característiques generaria desànim en el professorat del centre afectat per la segregació, perquè l'exclusió del batxillerat desconsidera la seva preparació acadèmica i professional i el discrimina negativament.
 • Si la voluntat del Departament d'Educació és la revisió i racionalització dels ensenyaments secundaris, per què no demora aquesta decisió i la tira endavant a totes les ciutats de Lleida a la vegada? Per què, una vegada més, Cervera ha de perdre oferta amb una proposta que no s'ha fet a cap més altra capital de comarca?
 • Si la decisió del Departament d'Educació fos irreversible, creuríem necessari que es concedís una moratòria per tal de preparar les revisions que siguin adients a nivell de mapa escolar comarcal, pensant en els alumnes i les plantilles de professors.
 • En definitiva, volem expressar el nostre total rebuig davant d'aquesta proposta. Els dos centres, amb una trajectòria de molts anys, han fet possible formar, de manera altament satisfactòria, moltes promocions d'estudiants.
 • Per tant, les comunitats educatives dels dos centres de secundària de Cervera reclamen que cada centre disposi d'estudis de Batxillerat, perquè el manteniment de l'actual distribució és la solució preferida pels dos centres, atès que manté la línia d'actuació dels dos instituts des de la implantació de la LOGSE, la ciutadania hi està familiaritzada, i preserva el dret d'elecció dels pares.

Aquest comunicat té el suport dels Consells Escolars, de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels dos instituts, dels Claustres i dels Consells de Delegats dels alumnes dels dos centres.

Cap comentari: